aktuality


<<   < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >   >>
25.5.2017 Druhý týden našeho vrhu "C"; The second week of our litter "C"
Miminka byla ve 14 dnech poprvé odčervena. Každé štěňátko má novou profilovou fotečku a váhu ve dvou týdnech. Očička se otvírají a v bedýnce začíná být pořádně rušno :-) Budoucí páníčkové budou mít těžký úkol, vybrat si toho svého miláčka. Všechna štěňátka jsou naprosto úžasná.


Babies were 14 days for the first time dewormed. Every puppy has a new profile photo and weihg in two weeks. Their eyes are opened and  in the birth box is getting pretty busy :-) Future owners will have the difficult task to choose your sweetheart. All puppies are absolutely gorgeous.
 


24.5.2017 Den číslo 13 :-) 13th day :-)
Štěňátkům se již pomalinku otevírají očička, začínají se stavět na všechny čtyři. Z bedýnky se ozývají stále intenzivnější zvuky, jako kňučení, vrčení a hlavně mlaskání :-) Zítra budou mít miminka 2 týdny, čeká je další týdenní vážení, nové profilové fotečky a první odčervení.


Pups have slowly opened their eyes, they begin to build on all fours. From the birth box to hear more intense sounds likewhining, growling and especially smacking :-) Tomorrow will have babies two weeks, waiting for the next weekly weighing, news profil photos and first worming.


21.5.2017 Štěňátka a jejich 9.den na světě; Puppies and their 9th day in the world
Již to nebude dlouho trvat a miminka poprvé otevřou očička. Ušička se jim také začínají pomalinku otevírat. Beeba se úžasně stará a mlíčka má stále dostatek.


Already it will not be long before baby's first open their eyes. Ears begin to slowly open. Beeba is amazing mother and still has plenty of milk.


19.05.2017 První týden našeho vrhu "C"; The first week of our litter "C"
Je to již týden, co se narodil náš vrh "C". Poprvé jsme jim ostříhali drápky.  Každé štěňátko má svoji novu profilovou fotečku, kterou budeme každý týden měnit :-) ("profily"). Páníčkové si již vybírají jména pro svoje zlatíčka, např. Craze Crazy Forever, Carlo Crazy Forever (aka Sir Carlo)...

It's been a week since he was born our litter "C". We first they kept nails. Each puppy has your new profile photo, which will be changed every week :-) ("profily"). Owners have chosen names for their sweethearts, for example: Craze Crazy Forever, Carlo Crazy Forever (aka Sir Carlo)...


17.5.2017 Již 5.den miminek; Already 5th day of puppies
Včera prohrála svůj boj naše žlutá princezna....bolí to moc... příroda umí život dávat, ale také brát... v našich srdcích zůstane napořád...
Život musí jít dál.... ostatní zlatíčka se mají čile k světu, krásně pijí, odpočívají a to stejné pořád dokola.

Yesterday lost our fight to our yellow princess .... it hurts too much ... nature gives life, but also takes ... she stay forever in our hearts ...
Life has to go on .... The other sweethearts are fine, they drink beautifully, they rest and it all the same.


14.5.2017 Profilovky štěňátek; Profile photos of puppies
Každé štěňátko má svoji profilovou fotečku. Všechna krásně pijí a Beeba se o ně vzorně stará. 

Every puppy has its own profile photo. All puppies drinking great and Beeba care of them gergeous.


13.5.2017 První den života :-); Firts day of life :-)
První den života za námi :-) Maminka i všechna štěňátka jsou v pořádku :-)

First day of life behind us :-) Mum and all puppies are fine :-)


12.-13.5.2017 Máme štěňátka; We have puppies
Bylo to dlouhé čekání, téměř po 18 hodinách se nám narodilo 12 nádherných miminek, 8 holčiček a 4 klucíííí :-). Při tomto počtu jsou porodní váhy naprosto neuvěřitelné. Beeba je úžasná maminka :-)
Každé miminko budemít svůj "profil", kde se dozvíte podrobnější informace a fotečky o jednotlivém štěňátku. V sekci "jak rosteme" jejich denní váhové přírůstky. Brzy vše doplníme.  Moc a moc děkuejme všem za podporu!


It was a long wait, almoust after 18 hours are born 12 wonderful puppies, 8 girls and 4 boys :-).
With this number, birth weights are absolutely unbelievable. Beeba is a stunning mother :-)
Every baby will have a "profile" to find out more detailed information and pictures about the individual puppy. In the section "how we grow" their daily weight gains. We will complete the information soon. Thank you very much all for your support!


12.5.2017 Čekáme, čekáme,čekáme..... snad se dnes konečně dočkáme :-) We are waiting, waiting,waiting ..... hopefully we will finally see :-)
Nervozita stoupá, ale snad už konečně dnes budou miminka na světě :-)

Nervousness rises, but hopefully the babies will be in the world today :-)


8.5.2017 Již brzy se dočkáme....dnes je to 61.den :-) We will soon.... today it's already the 61st day
Dnes je to již 61.den a již brzy se snad dočkáme miminek. V plodech probíhá dorůstání srsti na nose, končetinách, ocase a bříšku. Vývoj miminek můžete sledovat den po dni po kliknutí na Pregnancy kalender.

Today it's already the 61st day and we'll soon see puppies. Hairs on puppies grow on the nose, limbs, tail and belly.  By clicking on Pregnancy Calendar, you can watch the development of puppies.6.-7.5.2017 Klubový víkend KCHVO :-) Weimaraner Club's weekend :-)
Klubový víkend s našimi přáteli a  psí rodinkou. Sobotní klubová výstava, šampaňské, den s kamarády ..... Výsledky: Angus Crazy Forever-tř.vítězů, V2, res.CAC a Beeba Crazy Forever-tř.mladých, dobrá 3. V neděli se konaly Zkoušky vloh, únava byla obrovská, ale i tak je Angus úspěšně dokončil - I.cena, 186 bodů.
Obrovský dík celé naší rodince a všem kamarádům za super víkend :-)
Adamovi ( www.fotostoryas.com) velký dík za úžasné fotky ze zkoušek :-)

Weimaraner Club weekend with our friends and family. Saturday Club Show, champagne, day with friends ..... Results: Angus Crazy Forever - class winner, V2, res.CAC and Beeba Crazy Forever - junior class, good 3. Ability test was held on Sunday,  Angus was very tired after Saturday, but test successfully completed - Icena, 186 points.
Great thanks to all our family and all our friends for a super weekend :-)
Huge thank Adam ( 
www.fotostoryas.com)  for amazing photos from Ability test :-)


1.5.2017 Dnes již 55.den :-) Today it's already the 55th day :-)
Dnes je to již 55.den březosti naší budoucí maminky Beebinky. V plodech začíná probíhat kalcifikace zubů. Beebinka odpočívá víc a víc, bříško roste a roste :-) Vývoj miminek můžete sledovat den po dni po kliknutí na Pregnancy kalender.

Today it's already the 55th day of pregnancy our future mother Beeba. The calcification of the teeth begins in the fruit. Beeba rests more and more, belly grows and grows :-) By clicking on Pregnancy Calendar, you can watch the development of puppies.26.4.2017 Necelé 2 týdny do narození štěňátek, dnes již 50.den březosti :-); Less than 2 weeks to the birth of puppies, today is the 50th day of pregnancy :-)
Necelé 2 týdny do narození štěňátek, dnes již 50.den březosti. Beeba se viditeně zvětšuje, často odpočívá a většinu času tráví starostlivostí o sebe.Vývoj miminek můžete sledovat den po dni po kliknutí na Pregnancy kalender.


Less than 2 weeks to the birth of puppies, today is the 50th day of pregnancy :-)  Beeba is noticeable growing, spends time taking care of herself. Development of babies can watch day after day after clicking on Pregnancy Kalender.
22.4.2017 Svatá rojice Crazy Forever :-) Holy trinity Crazy Forever :-)
Rodinka Crazy Forever :-) Budoucí mamimnka vrhu "C" Beeba a její dětičky: Angus a jeho mladší sestra Beeba (junior) :-)


Crazy Forever Family :-) Future mother of litter "C" Beeba a and her kids: Angus and his younger sister Beeba Crazy Forever (junior) :-)


21.4.2017 Beeba a její 45.den březosti; Beeba and her 45th day of pregnancy

Dnes je to již 45. den březosti, je neuvěřitelné jak ten čas letí..... U plodů probíhá osifikace pánve a roste srst. Velikost plodů je cca 9 cm. Beeba je v naprosté pohodě, je již na procházkách pomalejší, ale temperamentu má stále dostatek :-) Vývoj miminek můžete sledovat den po dni po kliknutí na Pregnancy kalender.


Today it is already the 45th day of pregnancy, it is incredible how time flies ..... Ossification on pelvis and hair growth. The size of foetuses is about 9 cm. Beeba is in perfect order, still she has plenty of temperament :-). Development of babies can watch day after day after clicking on Pregnancy Kalender.


19.4.2017 Vrh "A" dnes slaví 3.narozeniny; Litter "A" celebrates 3rd Birthday
Čas neuvěřitelně letí a dnes slaví náš vrh "A" své 3.narozeniny! Zlatíčka naše: Asti, Akira,Affy, Apollo (Loki),Arthos, Amanzi, Aillen, Archie, Akim, Arthur a náš Angusek, přejeme vám všem hlavně pevné zdravíčko!!!

Time is running fast and our litter "A"celebrates their 3rd birthday today! Our  sweethearts Asti, Akira, Affy, Apollo (Loki), Arthos, Amanzi, Aillen, Archie, Akim, Arthur and our Angus, we wish you all especially good health!!!


15.4.2017 Naše CHS Crazy Forever zářila na Prague Expo Dog; excelled at Prague Expo Dog (IDS)
Většina našich štěňátek má nový domov v cizině a tak je pro nás velkou ctí, že se naše stanice mohla na Prague Expo Dog ukázat hned se 4 odchovánky z obou vrhů!!! Není pro chovatele větší odměna, než vidět své miláčky spokojené se svoji rodinou!!!! Moc Vám všem děkujeme za prezentaci a jsme moooc pyšní!!!! Tady jsou výsledky obou našich vrhů A a B (Beeba a Deano):
Affy Crazy Forever- tř.otevřená, V1, CAC, CAC-ČMKU,CACIB a BOS
Angus Crazy Forever- tř.šampionů, V1, CAC, CAC-ČMKU, CACIB a  BOB-Vítěz Prahy
Beeba Crazy Forever - tř.mladých, velmi dobrá 1
Bonna Crazy Forever - tř.mezitřída, velmi dobrá 1

Most of our puppies have a new home in a foreign country and so it is great honor for us that our kennel CRAZY FOREVER have at Prague Expo Dog (IDS) just 4 offsprings from both litters !!! For us as breeder  is most rewarding when we see our sweethearts happy with their families !!!! Thank you all for your presentation and we are sooo proud!!!! Here are the results of our two litters A and B (Beebe and Deano)
AFFY Crazy Forever- open class, ex.1, CAC, CACIB (Best female) and BOS (Best of Sex)
 our ANGUS Crazy Forever- champion class, ex.1, CAC, CACIB (Best male) and BOB (Best of Breed)- Prague Winner
BEEBA Crazy Forever - junior class, very good 1
BONNA Crazy Forever - intermediate, very good 11.-2.4.2017 Fantastický víkend v Bratislavě s kamarády :-) Fantastic weekend in Bratislava with our friends
Fantastický víkend jsme strávili v Bratislavě s našimi kamarády. Vynikající výsledky na výstavě, letní počasí, krásné procházky a hlavně víkend s naším odchovánkem Bubblíkem Crazy Forever a jeho skvělou paničkou Petrou. Moc za vše děkujeme!!!
Jak se nám dařilo: Angus Craz Forever, oba dva dny ve třídě šampionů, 2xCAC,2xCACIB, 2xBOB, nominace na Cruft, dokončen Šampion Slovenska a zahájen Grandšampion SK. Premiéru měl náš odchovánek Bubblík: mezitřída (16 měsíců), velmi dobrý 1, nádherný posudek a za předvedení obrovský dík Lindě :-)
Jsme moc šťastní za naši "Crazy psí rodinku" a kamarády :-)

We spent a fantastic weekend in Bratislava (SK) with our friends. Excellent results at the IDS, summer weather, beautiful walks and especially the weekend with our offspring Bubble Crazy Forever and a his great owner Petra. Thank you so much for everything !!!
Our show results: Angus Crazy Forever, both days in Champion class,2xex.1, 2xCAC, 2xCACIB, 2xBOB (Best of breed), nomination for Cruft 2018, completed Champion of Slovakia and candidate of Grand champion SK.
Premiered our offspring: Bubble Crazy Forever, intermediate class (16 months), very good 1, wonderful judgement and for presenting a huge thanks to Linda :-)
We are very happy for our "Crazy dog family" and friends :-)


31.3.2017 Den plný oslav.... narozeniny a potvrzená březost :-); A day full of celebration.....birthdays and confirmed pregnancy
Den plný emocí.... Naše úžasná Beeba dnes slaví své 7.narozeniny :-) Všechno nejlepší královníčko naše :-) Dlouhé čekání je za námi a s hrdostí všem kamarádům a známým oznamujeme...... dnešní ultrazvuk........ březost potvrzena a v květnu se můžeme těšit na štěňátka.

A day full of emotions .... Our amazing Beeba celebrates her 7th birthday :-) Happy Birthday our gorgerous queen:-)  The long wait is over and we proudly announce to all our friends and acquaintances ...... ........ today's ultrasound confirmed the pregnancy, in May and we can enjoy the puppies.


26.3.2017 Bonna u nás na návštěvě :-) Bonna Crazy Forever by us :-)
Krásné nedělní odpoledne s  úžasnou Bonnynkou a jejím páníčkem :-)

Beautiful Sunday afternoon with gorgerous Bonna and her owner :-)<<   < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >   >>

Kontakt:

Monika Sloupenská

a

Pavel Sloupenský

Strmá 338

550 01 Broumov

Tel.:

+420 604 617 587

E-mail:

chscrazyforever@email.cz

chscrazyforever.cz

výmarský ohař štěňata