Archiv

18.12.2015 Loki (Apollo Crazy Forever) a jeho úžasné zdravotní výsledky; Loki (Apollo Crazy Forever) and his great health scores
Úžasná zpráva k nám dorazila z Anglie. Náš odchovánek z vrhu "A" Apollo Crazy Forever (aka Loki) má následující výsledky : kyčle A/A a lokty 0/0. Paničce Caz posíláme obrovské gratulace a moc děkujeme za péči o našeho miláčka :-)

Amazing news came to us from England. Our offspring from litter "A" Apollo Crazy Forever (aka Loki) has the following scores: hips A/A and elbows 0/0. Owner Caz send huge congratulations and thank you very much for taking care of our beloved :-)13.12.2015 Štěňátka a jejich 4.týden; Puppies and their 4th week
Miminka už dostávají příkrm. Mlíčko nádherně sami papají :-) Dnes byla podruhé odčervena. Doplnili jsme opět tabulku růstu ("jak rosteme") a každé štěňátko má své nové profilové fotečky ("profily"). Ta jejich modrá očičika jsou naprosto okouzlující :-). Za týden je čeká čipování a první očkování.


Babies have supplemental feeding milk. Today we dewormed puppies in the second time. Their blue eyes are absolutely charming :-). Per week is awaiting chipping and the first vaccination.Table of weight gain for 4th week of life is completed ("as we grow") and every puppy has a new profile photo ("profiles").


12.12.2015 Angus a hon v MS Božanov; Angus and hunt in Božanov
Sobotní hon na drobnou zvěř se konal za slunného, ale větrného počasí v MS Božanov. Angusek po celý hon pěkně pracoval, je to náš kluk "šikovnej" :-)


Hunt was held on a sunny, but windy weather in MS Božanov. Angus worked reliably, it's a  our handy youngster :-)


6.12.2015 Třetí týden našeho vrhu "B"; The third week of our litter "B"
Naše zlatíčka mají již všechna otevřené oči, dokonce jim začínají růst první zoubky. Podruhé jsme jim stříhali drápky. V bedýnce je hodně rušno, vzájemně se olizují, koušou, vrčí na sebe ......Konečně si také užívají mazleníčka a drbáníčka od nás :-) Každé miminko má opět svoji profilovou fotečku ("profily") a doplněnou tabulku růstu ("jak rosteme"). Průměrná váha štěňátek je přes 1500 gramů :-)


Our
darlings have all already open eyes, even their first teeth begin to grow. The second time we have them mowed nails. In the birth box is very busy, licking each other, bite, growl at each other ...... Finally, also taking petting and scratching from us :-) Each baby has once again their profile photo ("profiles") and we added a table of growth ("as we grow"). Average weight of the puppies is over 1500 grams :-)


4.12.2015 Naši kluci Angus a Amanzi Crazy Forever zářili na národní výstavě v Polsku; Our boys Angus and Amanzi Crazy Forever excelled at the national show in Poland
V Polsku se na národní výstavě psů předvedli naši 2 kluci z vrhu "A". Ve tříde otevřené se prezentoval Amanzi Crazy Forever, získal krásný posudek a ocenění V1, CWC. Stává se tak čekatelem POLSKÉHO ŠAMPIONA!!! Poprvé se ve třídě pracovní předvedl náš Angus Crazy Forever, který získal V1, CWC, NDPwR (Národní vítěz), BOB a v závěrečných soutěžích dokonce titul BIG III. Jsme na náš odchov velmi hrdí a ještě jednou velice děkujeme Ule, paničce Amana, za prezentaci, lásku, péči a samozřejmě za spoustu dárků!!!!


In Poland, at the national dog show showed our 2 boys from litter "A". In open class was presented Amanzi Crazy Forever, got great judgment and ex.1, CWC and becomes expectant Polish Champion !!! For the first time in the working class showed our Angus Crazy Forever, which won ex.1, CWC, NDPwR (National Winner), BOB and in the final competitions even the title BIG III. We're on our progeny very proud!!! Ula (owner of Aman), once again thank you very much for the presentation, love, care, and of course lots of presents !!!!


29.11.2015 Druhý týden našeho vrhu "B"; The second week of our litter "B"
Miminka byla ve 14 dnech poprvé odčervena. Tabulka s váhovými přírůstky za 2.týden života je doplněná ("jak rosteme") a každé štěňátko má novou profilovou fotečku ("profily"). Očička se otvírají a v bedýnce začíná být pořádně rušno :-) Budoucí páníčkové budou mít těžký úkol, vybrat si toho svého miláčka. Všechna štěňátka jsou naprosto úžasná.


Babies were 14 days for the first time dewormed. Table of weight gain for 2nd week of life is completed ("as we grow") and every puppy has a new profile photo ("profiles"). Their eyes are opened and  in the birth box is getting pretty busy :-) Future owners will have the difficult task to choose that your sweetheart. All puppies are absolutely gorgeous.


28.11.2015 Maminka Beeba s bažantem a 13.den jejích miminek; Mom Beeba with pheasant and 13th day of her babies
Štěňátkům se již pomalinku otevírají očička, začínají se stavět na všechny čtyři. Z bedýnky se ozývají stále intenzivnější zvuky, jako kňučení, vrčení a hlavně mlaskání :-) Zítra budou mít miminka 2 týdny, čeká je další týdenní vážení, nové profilové fotečky a první odčervení. Maminka Beeba nám dokazuje dva týdny po porodu svoji skvělou kondici a chuť k výcviku. Starší bratr miminek, náš Angusek opět ukázal svoji chuť k práci a úžasný temperament při výcviku s bažantem :-)


Pups have slowly opened their eyes, they begin to build on all fours. From the birth box to hear more intense sounds like whining, growling and especially smacking :-) Tomorrow will have babies two weeks, waiting for the next weekly weighing, news profil photos and first worming. Mom Beeba shows us two weeks after birth, her great fit and taste for training. Older brother from babies, our Angusek, again showed his appetite for work and an amazing temperament while training with pheasant :-)


26.-28.11.2015 Flórbal a štěňátka.... aneb Crazy Girls u nás na návštěvě :-) Floorball and puppies ...... or Crazy Girls were on a visit
Na návštěvu k nám přijely kamarádky Oxi a Marťa, flórbalové hvězdy libereckého týmu Crazy Girls. Samozřejmě nemohli chybět goldení kluci Charlie a Chunnýskův synáček Braddýsek :-). Společné procházky, cvíčo s bažantem, ale především mazlení štěňátek. Oxi, Marti...... díky moc za návštěvu :-) Byly to opravdu crazy dny s Crazy Girls v chovatelské stanici Crazy Forever :-) :-) :-)


Floorball stars of the team Liberec Crazy Girls, our friends Oxi and Martina visited us. Of course they could not miss the Golden boys Charlie and Chunny son Bradd :-). Walkimg together, training with pheasant, but especially cuddling puppies. Oxi, Marti ...... thanks a lot for visit :-)
It was really crazy days of Crazy Girls in kennel Crazy Forever :-):-) :-)


23.11.2015 Štěňátka a jejich 8.den na světě; Puppies and their 8th day in the world
Již to nebude dlouho trvat a miminka poprvé otevřou očička. Ušička se jim také začínají pomalinku otevírat. Beeba se úžasně stará a mlíčka má stále dostatek.

Already it will not be long before baby's first open their eyes. Ears begin to slowly open. Beeba is amazing mother and still has plenty of milk.


22.11.2015 První týden našeho vrhu "B"; The first week of our litter"B"
Je to již týden, co se narodil náš vrh "B". Poprvé jsme jim ostříhali drápky. Vážit budeme již jen 1x týdně ("jak rosteme"). Každé štěňátko ma svoji novu profilovou fotečku, kterou budeme každý týden měnit :-) ("profily"). Páníčkové si již vybírají jména pro svoje zlatíčka, např. Bubble Crazy Forever (Slovensko), Buba Sun Crazy Forever (Itálie), Bony Crazy Forever (ČR).

It's been a week since he was born our litter "B". We first they kept nails. We will weigh only once a week ("as we grow"). Each puppy has your new profile photo, which will be changed every week :-) ("profiles"). Owners have chosen names for their sweethearts, for example: Bubble Crazy Forever (Slovakia), Buba Sun Crazy Forever (Italy), Bony Crazy Forever (Czech Republic).


1 of 48
<< >>

Kontakt:

Monika Sloupenská

a

Pavel Sloupenský

Strmá 338

550 01 Broumov

Tel.:

+420 604 617 587

E-mail:

chscrazyforever@email.cz

chscrazyforever.cz

výmarský ohař štěňata