Archiv

23.8.2015 Asti Crazy Forever u nás; Asti Crazy Forever with us
Úžasné odpoledne s Asti a jejími super páníčky Gosiou a Bartkem. Asti s Anguskem si užívali sourozeneckého řádění na souši i ve vodě. Moc děkujeme za návštěvu, dárečky a fotečky. Těšíme se brzy na viděnou ve Wroclawi :-)
Více foteček zde:
http://mouncho.rajce.idnes.cz/CHS_CRAZY_FOREVER-Asti_Crazy_Forever_u_nas_na_navsteve_23.8.2015/

Wonderful afternoon of Asti and its super owners Gosia and Bartek. Asti with Angus enjoyed sibling spree on land and in water. Thank you very much for your visit, gifts and photos. We look forward to seeing you soon in Wroclaw :-)
More photos here:
http://mouncho.rajce.idnes.cz/CHS_CRAZY_FOREVER-Asti_Crazy_Forever_u_nas_na_navsteve_23.8.2015/


22.8.2015 Memoriál Ing.Kováře SZVP Beeba-Vítěz zkoušek and Angus-2.místo; Memorial Ing.Kovar (Special water exam),Beeba-Winner tests and Angus-2nd place
Téměř v domácím prostředí pořádal OMS Náchod spolu s MS Hvězdecké pohoří již 12.ročník Memoriálu Ing. Kováře - Speciální zkoušky z vodní práce. Ke zkouškám nastoupilo celkem 15 psů, dokončilo je 13 pejsků. Poprvé vedl páníček dva psy a výsledek je k neuvěření. Jako jediná došla v samých 4 Beeba, I.cena, 100 bodů a Vítěz Memoriálu Ing. Kováře!!! S jedinou 3, s počtem 98 bodů (100 b.) skončil hned za svoji maminou na 2.místě Angusek (16 měsíců)!!! Byl to "den snů", za který opět patří dík těm nejvěrnějším, našim rádcům a kamarádům!!! Hani, Péťo, Alčo a Stando DĚKUJEME!!! Ještě jednou gratulace vůdcům, poděkování všem, kteří se na zkouškách podíleli. Jsme na ty naše "Crazáky" náležitě pyšní!!!
Velký dík panu Jířímu Hejkovi za úžasné fotky a video.
Fotky a video ke shlédnutí po kliknutí na odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=91ADuzXC-kY&feature=youtu.be
https://drive.google.com/folderview?id=0B_CSEMYpJuxxeDROVGdCX2dIdUk&usp=sharing


lmost at home hosted OMS Nachod along with MS Hvezdecke pohori already 12th year Memorial Ing. Kovar - Special water exa. To test enrolled a total of 15 dogs, that completed the 13 dogs. First led Pavel two dogs, and the result is unbelievable. As the only reached the same 4 Beebe, I.prize 100 points, Winner Memorial Ing. Kovar !!! With only 3, with the number of 98 points (100 pts.) finished right behind his mom Beeba on the 2nd place Angus (16 months) !!! It was a "day dream", for which again thanks are due to those faithful, our mentors and friends !!!
Hana, Petr, Alena a Standa THANK YOU !!! Once again, congratulations to the leaders, thanks to all who participated in the tests. We are on our "Crazáky" proud !!!
Big thanks to Mr. George Hejk for amazing photos and video.
Photos and videos to watch by clicking on the link:
https://www.youtube.com/watch?v=91ADuzXC-kY&feature=youtu.be
https://drive.google.com/folderview?id=0B_CSEMYpJuxxeDROVGdCX2dIdUk&usp=sharing


18.8.2015 Plánujeme vrh "B"; We are planning Litter "B"
Všem se dává na vědomí, že v naší CHS Crazy Forever plánujeme štěňááááátkáááá :-)
Jedná se opakované špičkové spojení jako ve vrhu "A". Otcem bude nejúžasnější dlouhánek Deano a matkou naše drahá Beeba. Oba vynikají nejen svým exteriérem, ale především chutí k práci! Hárání očekáváme na přelomu září a října 2015.

Everybody makes note that in our kennel Forever Crazy we plan puppieeeeees:-)
There is repeated mating as
Litter "A". Father is  the coolest Deano and our dear mother Beeba. Both excel not only in its exterior, but also the taste for work!


8.8.2015 Lesní zkoušky -BEEBA I.cena, 228 bodů, 3.místo; Forest exam-1.prize, 228 points, 3rd place
Za extrémních podmínek, kdy teploměř dosahoval přes 36 stupňů ve stínu, jsme se zúčastnili lesních zkoušek ohařů. Zkoušky pořádal OMS Jičín v nádherných terénech v Bříšťanech. Společnost nám po celý den dělali páníčkové od Deana. Standa se stal vrchním střelcem pro Páju s Beebou, Alča  se starala o Pájínka a byla moji psychickou podporou.
Los číslo 1. a mohlo se začít :-). Beeba ukázala, že i v těchto teplech se dá předvést krásná práce. Zkoušky dokončila v I. ceně s počtem 228 bodů a celkově 3.místo.
Za tento úžasný výsledek patří díky všem kamarádům a známým, kteří nám s výcvikem pomáhali a drželi pěsti. Hanka a Péťa Pokorní, Alča a Standa Doležalovi, těmto přátelům největší DÍK za trpělivost, rady, podporu a důvěru!!!

Under extreme conditions, when the temperature reached over 36 degrees in the shade, we participated forest exam. Tests held OMS Jicin in beautiful terrain in Bříšťany. All day we were accompanied by Deano owners. Draw number 1 and could begin :-). Beebe has shown that even in this heat can showcase beautiful work. Tests completed in I. prize with the number 228 points and 3rd place.
    For this great result it is due to all the friends,who helped us with training and crossed fingers.
Huge thanks for their help in training and support among husbands Dolezal and Hanka and Petr Pokorní.


1.8.2015 Dětičky z vrhu "B" po Henrince a Chunnýskovi slaví 3.narozeniny; Babies from litter "B" Henry and Chunny celebrates 3rd Birthday
Neuvěřitelné 3.narozeniny dnes slaví 7 statečných kluků jako buků z vrhu "B" CHS Bílý korálek .Všem chlupáčkům (Bonny, Barney, Basty, Barcley Bradd, Baxx a Bernie) přejeme k dnešním narozeninám spoustu dobrůteček, pevné zdravíčko..... prostě vše jen to NEJ :-).

Incredible 3rd birthday today celebrates seven brave guys from litter "B" in kennel CHS Bílý korálek. (Bonny, Barney, Basty, Barcley Bradd, Baxx a Bernie). Everything just simply the BEST :-)


26.7.2015 Dvojitá návštěva, tatínek Deano a bráška Amanzi; Dual visit, father Deano and brother Amanzi
Tropickou sobotu jsme si užili rodinným shledáním našeho vrhu "A". Přijel se na nás podívat tatínek Deano s paničkou Alčou, z Polska synáček Amanzi s paničkami Ulou a Katarzynou. Společné koupáníčko a blbnutí na zahradě si bráškové Angusek a Aman náležitě užili. Moc děkujeme za návštěvu a brzy na viděnou :-)

Tropical Saturday we enjoyed a family reunion litter "A". He came to see us father Deano with his owner Alena, from Poland son Amanzi with his owner Ula and Katarzyna. Brothers Angus and Amanzi properly enjoyed public bathed and fooling around in the garden. Thank you very much for your visit and see you soon :-)


19.7.2015 Národní výstava v PL, Angusek dokončil Polského junior šampiona; National Dog Show (Poland), Angus comleted Polish Junior Champion
Angusek se v polském Lubinu na národní výstavě předvedl naposledy ve třídě mladých. Úžasným výsledkem - V1, CAJC (Vítěz mladých), BOJ (Nejlepší mladý plemene) BOB (Nejlepší z plemene) dokončil Polského junior šampiona.


Angus in Lubin (Poland) at the NDS showed recently in the junior class. Amazing results - excellent 1, CAC (class Winner), BOJ (Best of Junior) and BOB (Best of Breed). Comleted Polish Junior Champion.


11.7.2015 Cvičení a super den u tatínka našeho vrhu "A" Deanouška; work and super day at the father of our litter "A" Deano
Na návštěvě u "Deanoušovců" se opět pilně cvičilo, lesní zkoušky pro Beebu a vodní zkoušky pro Anguska se blíží... ale také se hodovalo, povídalo... moc díky Ali a Stando :-)

On a visit to Deano again trained hard, forest exam for Beeba and water exam for Anguska is coming ... but also to ate and talked ... much thanks to Alena and Standa :-)


4.-8.7.2015 Na návštěvě v CHS Bílý korálek a Liberecká smečka u nás; On a visit in kennel Bílý korálek and "Liberec" pack with us
Sobotní odpoledne bylo ve znamení rodinného shledání v CHS Bílý korálek (Chunny, Henriettka a jejich synáček Bradýsek). Opět úžasné den, díky za vše Yvčo!
Bradýsek se svoji  Libereckou smečkou odjel společně s námi k nám. Cvičilo se, koupalo se..... jako vždy, klííídek a pohodička :-)

Saturday afternoon was marked by family reunions in kennel CHS Bílý korálek (Chunny, Henriettka and their young son Bradd). Again an amazing day, thanks for everything Yvo!
Bradd with his "Liberec" pack went with us to us. Trained, bathed ..... as always, peace and tranquility :-)
27.-29.6.2015 Výstavní, pracovně cvičící a "crazy" víkend
Naprosto dokonalý víkend jsme prožili u našich kamarádů v Troubsku. Sobotní den začal mezinárodní výstavou v Brně. Jako první z našeho týmu se s Hančou předvedla nádherná flatí "kočka" Amanda (Love Is All Around Black Brianta) a výsledkem V1, CAC dokončila Českého šampiona krásy! Po dlouhém čekání přišla řada na našeho Anguska. Naposledy si v kruhu zaběhal ve třídě mladých a s touto kategorií se rozloučil úžasně: V1, CAJC, BOJ (Best of Junior) a BOS (Best of Sex). Na výstavě se také prezentoval ve třídě otevřené Chunnýskův synáček Aaron White Coffee. Páníčkům Tomovi a Soně moc děkujeme za prezentaci a ještě jednou gratulujeme ke krásnému 3.místečku :-).
Sobotním odpolednem začal náš výcvikový maraton a skončil pondělním večerem. Pilně se cvičilo .... ale také jsme si užívali s Pájínkem ...... bylo k neuvěření, co vše se dá vymyslet a realizovat za "crazy" nápady :-) Hanče a Péťovi patří obrovský dík nejen za nepřekonatelný víkend, kouzelné fotky, ale především za výcvikové rady, které jsou k nezaplacení!!! DĚKUJEMEEE!!!
Jak jsme si víkend užívali můžete shlédnout zde.


1 of 44
<< >>

Kontakt:

Monika Sloupenská

a

Pavel Sloupenský

Strmá 338

550 01 Broumov

Tel.:

+420 604 617 587

E-mail:

chscrazyforever@email.cz

chscrazyforever.cz

výmarský ohař štěňata