Archiv

24.10.2015 Beebinka a její 45.den březosti, Beeba a her 45th day of pregnancy

Dnes je to již 45. den březosti, je neuvěřitelné jak ten čas letí..... U plodů probíhá osifikace pánve a roste srst. Velikost plodů je cca 9 cm. Beeba je v naprosté pohodě, je již na procházkách pomalejší, ale temperamentu má stále dostatek :-) Vývoj miminek můžete sledovat den po dni po kliknutí na Pregnancy kalender.


Today it is already the 45th day of pregnancy, it is incredible how time flies ..... Ossification on pelvis and hair growth. The size of foetuses is about 9 cm. Beeba is in perfect order, still she has plenty of temperament :-). Development of babies can watch day after day after clicking on Pregnancy Kalender.
19.10.2015 Rekapitulace zkouškové sezóny 2015 v naší CHS Crazy Forever; Recap exam hunting season 2015 in our kennel Crazy Forever
Před rekapitulací našich letošních zkouškových úspěchů se musíme vrátit na začátek a poděkovat těm, kteří mají na výsledcích obrovský podíl!!! S výcvikem nám po celou dobu pomáhali manželé Hanča a Péťa Pokorní, kteří se sami věnují výcviku a jejich výsledky jsou úžasné.  Samozřejmě také páníčkové našeho Deana, tatínka vrhu "A a B", Alča a Standa Doležalovi. Vám všem patří ten největší dík za všechny rady, trpělivost a podporu. Naše úspěchy jsou zárověň i vaše!!! MOC DĚKUJEME!!!
Nejprve výsledky naší budoucí maminy Beebinky:
Lesní zkoušky - I.cena, 228 bodů, 3.místo, nos 4
Memoriál Ing. Kováře - SZVP - I.cena, 100 bodů, Vítěz zkoušek
Její synáček Angusek a jeho úspěchy:
Memoriál Ing. Kováře - SZVP - I.cena, 98 bodů, 2.místo
Zkoušky vloh, I.cena, 214 bodů, 2.místo, nos a vystavování 4/4
Podzimní zkoušky - I.cena, 288 bodů, nos a vystavování 4/4


Before our recap of this year's exam hunting success, we must go back to the beginning and thank those, who have a huge stake in the results !!! With training us all the time and helped husband Hana and Petr Pokorni, who are themselves engaged in training and the results are amazing. Of course also owners of our Deano, father of the litter "A and B" Alena and Standa Dolezal. We all deserve the greatest thanks for all the advice, support and patience. Our successes are at the same time you !!! THANK YOU VERY MUCH!!!
First results of pregnant Beeba:
Memorial Ing. Kovar - Special water test – I.prize, 100 points, Winner of exam
Forest exam - I.prize, 228 points, 3rd place, nose 4


Her young son Angus and his successes:
Memorial Ing. Kovar - Special water test – I.prize, 98 points, 2nd place
Ability test – I.prize, 214 points, 2nd place, nose and pionting 4/4
Autumn test - I.prize, 288 points, nose and pionting 4/4
18.10.2015 Angus - Podzimní zkoušky-I.cena, 288 bodů; Angus-Autumn exam, I.prize, 288 points
Poslední zkoušky letošní rok nemohly dopadnout lépe :-). Náš Angusek odešel  Podzimní zkoušky v I.ceně s celkovým počtem 288 bodů (max.300 b.). Potěšily předvedené výkony a pochvaly od rozhodčích. Zkoušková sezóna našeho mlaďocha v 18 měsících je následující:
12.Memoriál Ing.Kováře - SZVP - I.cena, 98 bodů, 2.místo
ZV - I.cena, 214 bodů, 2.místo, nos a vystavování 4/4
PZ - I.cena, 288 bodů, nos a vystavování 4/4


Final exam this year could not have gone better :-). Our Angus managed Autumn tests in I.prize with a total of 288 points (max.300 pts.). Pleased with their performance and praise from the judges. Exam season our "young" in 18 months is as follows:
Memorial Ing. Kovar - Special water test – I.prize, 98 points, 2nd place
Ability test – I.prize, 214 points, 2nd place, nose and pionting 4/4
Autumn test - I.prize, 288 points,
nose and pionting 4/4


17.10.2015 Miminka rostou, blíží se 40.den březosti; Puppies grow, 40th day of pregnancy is coming

Beeba i miminka rostou. Zatím není znát žádná únava, ale ta chuť k jídlu je neuvěřitelná :-) Vývoj miminek můžete sledovat den po dni po kliknutí na Pregnancy kalender.


Beeba and puppies grow. Fatigue is not visible, but appetite is unbelievable :-). Development of babies can watch day after day after clicking on Pregnancy Kalender.15.10.2015 Poslední cvičení Anguska před Podzimníma zkouškama; Last Angus hunting training before Autumn exam
Pár foteček z nácviků před posledníma letošnímy zkouškama, které Anguska čekají!

Few photos from the hunting training before the last exam this year, which Angus waits!


13.10.2015 Březost potvrzena, předpokládaný termín narození štěňátek je v polovině listopadu 2015; Pregnancy confirmed, expected D.O.B. in half of November
Březost naší Beebinky se potvrdila a my se můžeme v polovině listopadu 2015 těšit na štěňátka. Opět očekáváme více početný vrh. Vývoj miminek můžete sledovat den po dni po kliknutí na Pregnancy kalender.

Our Beeba pregnancy is confirmed, we may in half of November 2015 looking forward to puppies. Again, we expect more large litter. Development of babies can watch day after day after clicking on Pregnancy Kalender.6.10.2015 Náš Angus je CHOVNÝ PES; Our Angus ist STUD DOG
 Náš Angusek splinil ve svých 17 měsících všechny podmínky pro chovnost a od 5.10.2015 je oficiálně CHOVNÝ PES!!! Jsme na našeho mlaďocha moc pyšní!!! Těšíme se na jeho potomky :-)

Our
Angusek fulfilled in his 17 months all conditions for breeding and from 05.10.2015 is officially STUD DOG !!! We're on our darlings so proud !!! We look forward to his progeny :-)


5.10.2015 Archie Crazy Forever a jeho skvělá rodina (PL); Archie Crazy Forever and his great family (PL)
Za nové zpávičky o Archienkovi a krásné fotečky moc děkujeme jeho skvělé rodině. Anka, Boguś, Ignaś, Pola moc děkujeme za péči a lásku!!!

For news about Archie and beautiful photos thank his great family. Anka, Bogus, Ignas, Pola thank you very much for the love and care !!!


27.9.2015 MVP Wroclaw - 3 potomci z vrhu "A" excelovali na výstavě!!! ; IDS Wroclaw - 3 progeny from the litter "A" excelled at the exhibition
Neuvěřitelnou sobotu jsme strávili na MVP ve Wroclawi. Bylo to setkání našich potomků z vrhu "A" a jejich skvělých páníčků!!! Ve třídě mladých se prezentoval AMANZI Crazy Forever: V1, Vítěz mladých, BOJ (Nejlepší Junior), tímto se stává čekatelem Junior šampiona Polska. V mezitřídě náš ANGUS Crazy Forever: V1,CWC (Vítěz třídy), CACIB (Nejlepší pes) a BOB (Nejlepší z plemene), čekatel šampiona Polska. ASTI Crazy Forever se předvedla také v mezitřídě: výborná 1!!!! Byl to překrásný den..... jsme pyšní na své dětičky a strašně moc děkujeme za jejich péči!!! Gosia a Bartek, Ula a Katarzyna DĚKUJEME!!!!!
Za fotky moc děkujeme Bartekovi a
www.czerny.pl

Gorgeous Saturday we spent on the IDS in Wroclaw. It was a meeting of our progeny from litter "A" and their great owners !!! In junior class was presented AMANZI Crazy Forever: ex.1, Youth Winner, BOJ (Best of Junior), expectant Polish Junior Champion. In the intermediate class, our ANGUS Crazy Forever: ex.1, CWC (Class Winner) CACIB (Best male) and BOB (Best of Breed), expectant Polish Champion. ASTI Crazy Forever is also showcased in the intermediate class: Excellent 1 !!!! It was a beautiful day ..... we are proud of our progeny and very much thank for their care !!! Gosia and Bartek, Ula and Katarzyna THANK YOU !!!!!
Thanks for photos: Bartek and www.czerny.pl26.9.2015 Zkoušky vloh - Angus I.cena, 214 bodů, 2.místo; Ability exam - Angus I.prize, 214 points, 2nd place
V sobotu Angus úspěšně složil Zkoušky vloh, které pořádal OMS Rychnov nad Kněžnou v MS České Meziříčí. Výsledek je úžasný: I.cena, 214 bodů a 2.místo!!! Tímto splnil poslední podmínku pro uchovnění. Jsme na toho našeho kluka moooc pyšní!!!
Opět velký dík za podporu a rady Hance s Peťou a Alče se Standou!!!

On Saturday, Angus successfully passed the Ability exam, organized by OMS Rychnov nad Kneznou in MS Ceske Mezirici. The result is amazing: I.prize, 214 points, 2nd place!!! We are very proud of our Angus (17 months).
This fulfilled the last condition for breeding!!!
Again, huge thanks for their help in training husbands Dolezal and Pokorni!!!


1 of 46
<< >>

Kontakt:

Monika Sloupenská

a

Pavel Sloupenský

Strmá 338

550 01 Broumov

Tel.:

+420 604 617 587

E-mail:

chscrazyforever@email.cz

chscrazyforever.cz

výmarský ohař štěňata