aktuality

16. a 18.8.2016 Cvičení je radost :-); Hunting training is joy
Práce je pro naše miláčky opravdu potěšením a radostí. Trénink je v plném proudu, další zkoušky se blíží :-)

The hunting work is for our darling really a pleasure and a joy. Training is in full swing, the next test is coming :-)


13.08.2016 Skvělé výsledky na MVP v Mladé Boleslavi a super den s našimi kamarády; Gorgeous results at the IDS in Mlada Boleslav and a great day with our friends
Super páteční večer a celá sobota s našimi kamarády v Mladé Boleslavi. Úžasné výsledky obou našich odchovů na mezinárodní výstavě Interdog Bohemia. Ve třídě dorostu se nádherně prezentovala Beeba Crazy Forever (8 months): velmi nadějná 1 a ve třídě šampionů náš miláček Angus Crazy Forever (2 years): V1,CAC,CAC-ČMKU,CACIB a BOB. Moc děkujeme páníčkům naší Beebinky za pozvání, nádherné chvíle s naší psí rodinkou!!!

Super Friday night and a Saturday with our friends in Mlada Boleslav. Amazing results from both of our progeny at the IDS Interdog Bohemia. In puppy class was beautifully presented Beebe Crazy Forever (8 months): very promising 1and  in class champions our darling Angus Crazy Forever (2 years): ex.1, CAC, CAC- CMKU, CACIB and BOB. Thanks to owners of of Beeba for the invitation, a wonderful time with our dog family !!!


4.-7.8.2016 Středoevropská klubová výstava a Memoriál Roberta Jakoubka; Middle Europe Club Show and Memorial Robert Jakoubek (VGP)
Prodloužený víkend, který byl plný emocí, slz, nových kamarádů......... Klub KCHVO slavil 50.let od svého založení. V pátek a v sobotu se konal 4.ročník Memoriálu Roberta Jakoubka (Mezinárodní všestranné zkoušky ohařů) a v neděli Mezinárodní klubová výstava. Pro nás bylo ctí, že jsme se s Angusem na Memoriál nominovali jako jediní "dlouhánci" a zárověň nejmladší účastníci. Zahájení i slavností vyhlášení výsledků proběhlo u hrobky Schwanzenbergů. Tento pocit se nedá popsat..... něco tak nádherného, plného emocí..... především čest být u toho!!! Během zkoušek také teklo moře slz, ale i když Angus neuspěl, byly to pro nás zkoušky plné nových zkušeností, nových přátel, ale především 2 dny plné společných zážitků s kamarády. Všem účastníkům ještě jednou obrovské gratulace!!!
Neděli jsme si užili na Klubové výstavě, kde se předvedli hned 3 naši odchovánci a oba jejich rodiče, naše Beeba a Deano. Přísné, ale hlavně korektní posuzování německé paní rozhodčí Tanja Breu-Knaup přineslo tyto výsledky: Beeba Crazy Forever (puppy class)-Nadějná 1, Arthos Crazy Forever (working class)-V1,CAC, Angus Crazy Forever (winner class)-VD2, Deano z Šafranice (honour class)-V1 a největší úspěch naše "Beeba" Becky z Dubového návrší (winner class)-V1,CAC, Středoevropský klubový vítěz KCHVO 2016 a BOS. V závěrečných soutěžích jsme se zúčastnili jako potomstvo po Deanouškovi: "Soutěž potomstva"-1.místo!!! Poprvé se také předvedli v soutěži "Nejlepší pár" Beeba s Anguskem! Všem děkuji za super "crazy"neděli!!!

Long weekend, which was full of emotion, tears, new friends ......... KCHVO Club celebrated 50th anniversary. On Friday and Saturday was held 4th Memorial Robert Jakoubek (International universal hunting test) and on Sunday the International Club show. For us it was an honor that we have with Angus on Memorial nominated as the only "longhaired" and youngest competitor. Launch and celebration ceremony was held at the tomb of Schwanzenberg. This feeling is indescribable ..... something so beautiful, full of emotions ..... especially an honor to be there !!! During the tests also flowed in the sea of ​​tears, but when Angus failed, it was a test for us, full of new experiences, new friends, but especially two days full of shared experiences with friends. All competitors once again huge congratulations !!!
Sunday we enjoyed in Middle Europe Club Show, where they performed just 3 of our progeny and both their parents, our Beeba and Deano. Strict but fair assessment mainly German judge Tanja Breu-Knaup yielded the following results: Beebe Crazy Forever (puppy class) -promising 1; Arthos Crazy Forever (working class) -ex.1, CAC; Angus Forever Crazy (winner class) -very good 2, Deano z Safranice (honor class) -ex.1 and our biggest success, "Beeba" Becky z Duboveho navrsi (winner class) -ex.1, CAC, Middle Europe Winner of KCHVO 2016 and BOS. In final competitions we participated as offspring after Deano: "Competition offspring" -1st place!!! For the first time also performed in the "Best Couple" Beeba with Anguskem! Thank you all for a great "crazy-family" Sunday !!!


16.7.2016 Klubové speciální vodní zkoušky - Angus I.cena, krásná práce; Club special water exam - Angus I.prize, great work
V prostředí nádherného Bučického rybníka se konaly Speciální vodní práce pořádané klubem KCHVO. Přihlášeno bylo celkem 11  psů, nastoupilo 10 psů. Náš Angus byl jako jediný představitel "dlouhánků". Všichni pejsci zkoušky úspěšně dokončili. Angus v I.ceně, s počtem 90 bodů, celkově 5.místo. Bohužel disciplínu slídění v rákosí pokazil, ale jinak pracoval velmi chuťově  s jeho "vodním" temperamentem :-) Celkově nádherný den plný zážitků, příjemné atmosféry a fajn lidí!!!

In the setting of a beautiful pond Bučický held Special water test organized by the Weimaraner club KCHVO. Registered a total of 11 dogs, 10 dogs enrolled. Our Angus was the only representative "longhaired". All dogs have successfully completed the tests. Angus in I.prize90 points, 5th place overall. Unfortunately, he failed discipline search in reeds, but he worked very flavorful with his "water" temperament :-) Overall a wonderful day full of experiences, pleasant atmosphere and nice people !!!


2.-5.7.2016 Pracovní "Crazy" dovča v Troubsku; Hunting "Crazy" holiday in Troubsko
U našich kamarádu v Troubsku jsme strávili nádherné dny, které byly hlavně cvičící. Opět "Crazy" dovolená, která neměla chybu! Hani a Péťo, moc za vše děkujeme! Více foteček zde: http://mouncho.rajce.idnes.cz/Crazy_hunting_holiday_our_kennel_Crazy_Forever_in_Troubsko_2.-5.7.2016/


In Troubsko we spent wonderful days with our friends, that were mainly hunting coaching. Again, "Crazy"  holiday that was without mistake! Hana and Petr, thank you for everything! More photos here:
http://mouncho.rajce.idnes.cz/Crazy_hunting_holiday_our_kennel_Crazy_Forever_in_Troubsko_2.-5.7.2016/


18.6.2016 Angusek je borec: Lesní zkoušky - I.cena, 234 bodů!!! Angus is a star: Forest exam - I.prize, 234 points!!!
Jsme tak šťastní a hrdí na našeho miláčka Anguska. Dnes se zúčastnil lesních zkoušek, které pořádal OMS Praha venkov s MS Konojedy. Nádherná  chuťová práce, pochvala od rozhodčích, výsledkem je I.cena, 234 bodů!!!! Ve svých 2 letech mí již čtvery zkoušky (Zkoušky vloh, Vodní práce, Podzimní zkoušky a Lesní zkoušky - vše v I.ceně.) Před námi jsou ty nejtěžší zkoušky -Všetranné zkoušky...... Obrovský dík patří manželům Hance a Péťovi Pokorným za cenné rady při výcviku!!!

We are so happy and proud of our darling Angus. Today attended the forest tests,organized by OMS Praha countryside with MS Konojedy. Great taste of work, praise from the judges, the result is I.prize, 234 points !!!! Angus is now 2 years and has four testa (Ability test, Water test, Autumn test and forest test - all in the I.prize). Before us is the hardest test-  All-round test...... Huge thanks to Hana a Petr Pokorní for help in hunting training!!!


4.6.2016 Klubová výstava a rodinný výlet do PL; Pointing Club show and family trip to Poland
Nádherná slunná neděle v Polsku na Klubové výstavě ohařů a výletu na Turawské a Otmuchovské jezero. Dopoledne Angus zazářil na Klubové výstavě ohařů, ve třídě šampionů získal výborný 1, CWC, BOB a titul Klubový vítěz Opole 2016!!! Odpoledne jsme strávili u dvou úžasných jezer.

Beautiful sunny Sunday in Poland at the Pointing Club show and trip to Turawa and Otmuchow lake. Angus shined morning shone at the Pointing Club show, in the champion class got excellent 1, CWC, BOB and the title Club Winner Opole 2016 !!! We spent the afternoon at two amazing lakes.


22.5.2016 Angus a jeho ukázkový lovecký výycvik s liškou; Angus a his stunning hunting training with fox
Nejen výstavy, ale především práce, to je náš Angus!!! Ukázkový výcvik s liškou. Chuť k práci, temperament...... nádherný pocit a radost!!!

Not only dog shows, but also  hunting work, this is our Angus !!! Sample training with fox. Desire to work, temperament ...... wonderful feeling and joy !!!21.5.2016 Angus se stal ve Wieselburgu čekatelem Rakouského šampiona!!! Angus has become in Wieselburg an expectant to Austria champion!!!
Naše první výstava v Rakousku, ve městě Wieselburg. Náročná několikahodinová cesta byla úspěšná. Angus se prezentoval ve třídě pracovní a získal ocenění V1 a CACA. Stal se čekatelem Rakouského šampiona krásy!!!

Our first show in Austria in Wieselburg. Consuming several hours journey was successful. Angus is presented in the working class and won excellent 1 and CACA. He became expectant to Austrian Champion !!!


16.5.2016 Angus je oficiálně Grandšampion CZ!!! Angus is official Grandchampion CZ
Je to neuvěřitelné, náš miláček Angus se stal ve svých 2 letech Českým Grandšampionem. V Čechách již nelze získat jiný další titul, vše má již splneno: Junior šampion, Český šampion, Šampion ČMKU a Grandšampion!!!

It's unbelievable, our darling Angus has become in his two years the titel Czech Grand Champion. In Czech Republic has been unable to obtain another  title, everything has already been met: Junior champion, Czech champion, Champion ČMKU and Grand Champion!!!


15.5.2015 Affy Crazy Forever - Zkoušky vloh, I cena!!! Affy Crazy Forever - Ability test, I.prize
Úžasná Affy Crazy Forever absolvovala Zkoušky vloh v MS Štěpánkov v I.ceně s počtem 225 bodů!!! Loni již zvládla barvářské zkoušky a letos ji čekají Vodní a podzimní zkoušky! Majitelům moc a moc děkujeme za prezentaci a ještě jednou Marcelce a celé rodince gratulujemeeeee :-)

Amazing AFFY Crazy Forever completed Ability test in MS Stepankov in the I.prize with the  225 points !!! Last year already managed Bloodtruck test and this year it was awaiting Water and autumn exams! Thank you very much to owners for presentation and once again huge congratulatins to Marcela and all family :-)


15.5.2015 Affy Crazy Forever - Zkoušky vloh, I cena!!! Affy Crazy Forever - Ability test, I.prize
Úžasná Affy Crazy Forever absolvovala Zkoušky vloh v MS Štěpánkov v I.ceně s počtem 225 bodů!!! Loni již zvládla barvářské zkoušky a letos ji čekají Vodní a podzimní zkoušky! Majitelům moc a moc děkujeme za prezentaci a ještě jednou Marcelce a celé rodince gratulujemeeeee :-)

Amazing AFFY Crazy Forever completed Ability test in MS Stepankov in the I.prize with the  225 points !!! Last year already managed Bloodtruck test and this year it was awaiting Water and autumn exams! Thank you very much to owners for presentation and once again huge congratulatins to Marcela and all family :-)


8.5.2016 Angus a Arthos Crazy Forever zářili na podzinmích zkouškách; Angus and Arthos Crazy Forever like stars in the autumn exam
Po sobotním výstavním úspěchu zářila naše CHS Crazy Forever na poli pracovním. Oba naši odchovánci z vrhu "A"Arthos Crazy Forever a náš Angus Crazy Forever dokončili Podzimní zkoušky v I.ceně!!! Minulou sobotu Arthos Crazy Forever absolvoval Zkoušky vloh, které dokončil v I.ceně a celkově jako Vítěz zkoušek. Jsme moc pyšní na tyto úspěchy. Ještě jednou moc a moc gratulujeme majitelům Arthoska, Kači a Zbýšo, supeeeer!!!

After Saturday's show success shining our kennel Crazy Forever on hunting test. Both our progeny from the Litter "A" Arthos Crazy Forever and our Angus Crazy Forever completed  Autumn tests in the I.st prize !!! Last Saturday Arthos Crazy Forever graduated Ability exam, which he finished in the I.st prize and the overall as Winner of test. We are very proud of these results. Once again big congratulations to Arthos owners!!!


7.5.2016 Speciální výstava KCHVO a super den s kamarády; Special weimaraner show KCHVO and a great day with our friends
Nádherný slunný den spřáteli na speciální výstavě KCHVO na zámku v Telči. Výsledky naší CHS Crazy Forever jsou opět úžasné. Svoji premiéru měla ve třídě štěňat Beeba Crazy Forever: nadějná 1, s krásným posudkem. Ve třídě vítězů náš Angus Crazy Forever: V1,CAC!!! Otec obou našich vrhů Deano z Šafranice: tř čestná, V1, Vítěz třídy čestné. Děkujeme všem kamarádům za opravdu super den!!!

Beautiful sunny day with friends at a Special weimaraner show (KCHVO) at the castle in Telc. The results of our kennel Crazy Forever is again amazing. In baby class had premiere  Beeba Crazy Forever: Promising 1, with a beautiful opinion. In winner class was presented our Angus Crazy Forever: ex.1, CAC !!! The father of our two Litters: Deano z Safranice: honor class, ex.1, Winner of honor class. We thank all our friends for a really great day !!!


30.4.2016 Angus je ve dvou letech GrandCH CZ!!!; Angus is in two years GrandCH CZ!!!
Rodinný výlet do Prahy byl naprosto úžasný! Na MVP si Angus dokončil poslední možny titul krásy v CZ a to GRANDCHAPION CZ, ve třídě šampionů získal V1, CAC a r.CACIB. odpolední cvičení a odpočinek u rybníka .......

Family trip to Prague was absolutely amazing! On IDS Angus finished the last possible title of beauty in CZ:  GRANDCHAPION CZ, in the champion class got ex.1, CAC and r.CACIB. Afternoon tarining and rest at the pond .......


24.4.2016 Nedělní výstava v Polsku, Angus je Šampion PL; Sunday's show in Poland, Angus is Champion of PL
Angus a jeho bratr Amanzi se prezentovali na nedělní výstavě v Opoli (PL). Angus s výsledkem: V1, CWC, CACIB a BOB, dokončen Šampion PL. Amanzi ve třídě otevřené s oceněním velmi dobrý. Ule děkuji za prezentaci. Fotečky brzy doplníme, zatím jen něco málo :-)

Angus and his brother Amanzi be presented on Sunday's show in Opole (PL). Angus result: V1, CWC, CACIB and BOB, completed Champion PL. Amanzi in open class with appreciation very good. Ula thank you for your presentation. Photos coming soon, yet only a few pictures :-)


21.4.2016 Angus a jeho nádherná práce; Angus and his great hunting work
Další cvičeníčko, zkoušky se blíží ....... Angus pracuje s úžasným temperamentem a radostí :-)

Another hunting training, tests will soon ....... Angus works with an amazing temperament and joy :-)


19.4.2016 Slavíme 2. narozeniny našeho vrhu "A"; We celebrate the second birthday of our litter "A"
Vše nejlepší k vašim již 2. narozeninám vy naši miláčkové Affy, Asti, Akira, Amanzi, Loki (Apollo), Akim, Arthur, Archie, Ailen, Arthos a náš domácí Angusku :-). Všem páníčkům patří velký dík za Vaši úžasnou péči a lásku!!!

Happy 2nd Birthday  our sweethearts Affy, Asti, Akira, Amanzi, Loki (Apollo), Akim, Arthur, Archie, Ailen and our Angus :-). All owners thank you for your amazing love and care !!!


9.4.2016 Náš "zlatý" Angus na Národní výstavě v Ostravě; Our "golden" Angus at the National show in Ostrava
Deštivé počasí, zima.....ale výsledek z Národní výstavy v Ostravě je úžasný! Angusek ve třídě vítězů opět získal všechny tituly: V1, CAC, Národní vítěz a BOB. Již jeden krůček nám chybí k získání prestižního titulu GrandCH CZ :-).

Rainy weather, cold ..... but the result of the National Dog Show in Ostrava is amazing! Angus in winner class again won all the titles: V1, CAC, National winner and BOB (Best of breed). Already one step to getting the prestigious title GrandCH CZ :-).


31.3.2016 A je tu další lovecká výcviková sezóna :-) And there's a next training hunting season
Výcviková lovecká sezóna je opět tu. Pilně se připravujeme na letošní zkoušky (LZ-lesní zkoušky a VZ-všestanné zkoušky). Angus je opravdu velmi chuťový s úžasným temperamentem!!!

Training hunting season is here again. Diligently preparing for this tets (LZ-forest test and VZ-allround test). Angus is a really gerat dog wiht desire to work and amazing temperament !!!<<   < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >   >>

Kontakt:

Monika Sloupenská

a

Pavel Sloupenský

Strmá 338

550 01 Broumov

Tel.:

+420 604 617 587

E-mail:

chscrazyforever@email.cz
Počet návštěv::

počítadlo
chscrazyforever.cz